Skip to content

Potpisan ugovor za projekt: „A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“

CERANEO je potpisao ugovor za projekt : A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu (UP.01.2.0.04.) u sklopu poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Informacije o projektu:

Naziv projekta: A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu

Razdoblje provedbe programa: 06.07.2021. do 06.07.2023.

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Hrvatska mreža za beskućnike, Hrvatski Crveni križ–Gradsko društvo Crvenog križa Pula i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Pula

Financiranje: Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.161.275,97 kuna.

Ciljevi projekta:

  1. Opći cilj projekta je omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama s područja Grada Zagreba i Istarske županije.

2. Projektom će neaktivnim mladima u NEET statusu biti osnažene meke te transverzalne vještine kao važan zalog za pokretanje procesa reaktivacije i reintegracije korisničke skupine.

3. Također, osigurat će se informiranost korisničke skupine o tržištu rada te će se neaktivne mlade u NEET statusu uključiti u verificirane programe obrazovanja odraslih sukladno njihovim interesima, kompetencijama te dosadašnjem obrazovanju.

Aktivnosti projekta “A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija marginaliziranih mladih u NEET statusu“ povezane su s Garancijom za mlade, aktivnostima Lokalnog partnerstva i politikama za aktivno uključivanje u tržište rada marginaliziranih skupina na svim razinama.

Projektom će se dodatno utjecati na osvještavanje dionika o potrebama ciljne skupine, ali i senzibiliziranje javnosti o ovom problemu.