Skip to content

Partneri

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske ustrojena Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“ br. 118/2018) i ima ključnu ulogu u reguliranju ponude i potražnje na tržištu rada Republike Hrvatske. Misija i svrha Zavoda je učinkovito posredovanje na tržištu rada s ciljem osiguranja potrebne radne snage, postizanja pune zaposlenosti te ostvarivanju prava za vrijeme nezaposlenosti, uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.

(tekst preuzet s internet stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://www.hzz.hr/o-hzz/)

Unutar projekta Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb i Područni ured Pula bit će zaduženi za aktivnosti informiranja o kretanjima na tržištu rada, alatima za traženje posla, pisanju životopisa i slično.

Hrvatska mreža za beskućnike djeluje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osnovana je s ciljem unapređenja skrbi o beskućnicima i beskućnicama te drugim socijalno isključenim skupinama pružanjem podrške i pomoći organizacijama koje se bave problematikom beskućništva, podizanjem svijesti i razine informiranosti javnosti te senzibiliziranosti za problematiku beskućništva.

(tekst preuzet s internet stranice Hrvatske mreže za beskućnike: https://beskucnici.info/o-nama/)

Također, provodi niz programa i projekata , između ostalog Centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva, Stambenu zajednicu za mlade beskućnike i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju za beskućnike. Kroz aktivno sudjelovanje u redu Mreže, upoznati smo s praksom doseljavanja velikog broja mladih osoba iz depriviranih područja u Zagreb u potrazi za pronalaskom posla.

Uloga Hrvatske mreže za beskućnike bit će terenski rad na privlačenju osoba u aktivnosti, sportske i kulturne sadržaje, aktivna suradnja s lokalnim dionicima (Centrima za socijalnu skrb, školama, organizacijama civilnog društva, institucijama vlasti), izrada individualnih planova, pružanje usluge mentorstva, uključivanje korisnika u verificirane programe.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula udruga je za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće društvene koristi koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje u Istarskoj županiji na području Grada Pule, Grada Vodnjana i općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Gradsko društvo Crvenog križa Pula je neprofitna pravna osoba.

(tekst preuzet s internet stranice Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog križa Pula: https://www.crvenikrizpula.hr/index.php?id=29)

Uloga partnerske organizacije bit će terenski rad na privlačenju osoba u aktivnosti, sportske i kulturne sadržaje, aktivna suradnja s lokalnim dionicima (Centrima za socijalnu skrb, školama, organizacijama civilnog društva, institucijama vlasti), izrada individualnih planova, pružanje usluge mentorstva, uključivanje korisnika u verificirane programe na području Istarske županije.