Skip to content

O projektu

Pojam NEET populacija opisuje ranjivu skupinu mladih, prema Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u dobi od 15 do 29 godina (EU standard: 15-24 godine) koja nije u sustavu obrazovanja, nije zaposlena te nije uključena u programe osposobljavanja. Prema posljednjim podacima EUROSTAT-a, Hrvatska se nalazi na petom mjestu po broju mladih u NEET statusu. Točnije, Hrvatska u 2019. godini bilježi 14,2 % NEET populacije mladih, dok prosjek EU za 2019. godinu iznosi 12,5%.

Istraživanje koje je 2019. godine CERANEO proveo u sklopu projekta “Reaktivacija i reintegracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada – RIM“ na području Grada Zagreba pokazalo je da mlade osobe u NEET statusu vide neusklađenost sustava obrazovanja i tržišta rada te premalo prilika za usvajanje praktičnih znanja i vještina kroz sustav obrazovanja kao važne čimbenika koji su utjecali na njihov trenutni NEET status. Prema navedenom istraživanju, stručnjaci jasno naglašavaju da mnogim NEET-ovcima nedostaje socijalnih vještina kako bi se samopromovirali ili bili uspješniji u traženju posla. Takozvane meke vještine, ova skupina mladih uglavnom ne stječu od roditelja ni u školi, dok je njihov značaj za uključivanje u društvo, posebice u okolnostima današnje ekonomije, velik. Stručnjaci vide da mladi nisu adekvatno informirani, ni o svojim pravima kao ni o mogućnostima na tržištu rada. No, jedan od ključnih aspekta na koji stručnjaci ukazuju je manjak motivacije NEET populacije. Oni u velikom broju slučajeva nisu spremni surađivati s institucijama, ali i pokazati proaktivnost u zauzimanju za vlastito dobro. Stručnjaci ističu preventivne programe kao nužnost te upozoravaju na njihov trenutni nedostatak.

Nastavno na to cilj ovog projekta je omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama s područja Grada Zagreba i Istarske županije. Grad Zagreb je ciljano odabran kao područje provedbe projekta obzirom na to da je sjedište partnerske organizacije, Hrvatske mreže za beskućnike u Zagrebu (HMB). Kroz aktivno sudjelovanje u radu HMB-a, upoznati smo s praksom doseljavanja velikog broja mladih osoba iz depriviranih područja u Zagreb u potrazi za pronalaskom posla. Jedna od županija iz koje je jasno vidljiv trend doseljavanja takve populacije u Grad Zagreb je Sisačko-moslavačka županija, što ne iznenađuje obzirom na to da je i najveći udio ukupne NEET populacije prisutan u Sisačko-moslavačkoj županiji (61%). Ova skupina mladih osoba po dolasku u Zagreb, vrlo često zapada u problem beskućništva te postaje korisnička skupina HMB-a. Nadalje, istraživanje koje je proveo Ekonomski institut pokazuje da je najveći udio neaktivne NEET populacije u Istarskoj županiji (47%), na koju ćemo se usmjeriti kroz partnerstvo s GDCK Pula.

Upravo će se ovim projektom odgovoriti na detektirane potrebe ove ranjive skupine mladih kroz razvoj i uključivanje 20 neaktivnih mladih u NEET statusu u ciljane programe za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina, uključivanje u verificirane programe te sustavnu podršku u vidu pružanja usluge savjetovanja i mentorstva.