Skip to content

Aktivnosti

Sastanci projektnog tima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor ex, sagittis elementum tellus eu, sollicitudin volutpat tortor. Duis vestibulum, ligula eu scelerisque euismod, velit arcu facilisis sapien, non mollis sem sapien vitae purus. Integer mollis, nisi at lacinia elementum, arcu arcu eleifend libero, eget sollicitudin dui eros at mi. 

Izrada i tisak promotivnih materijala

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor ex, sagittis elementum tellus eu, sollicitudin volutpat tortor. Duis vestibulum, ligula eu scelerisque euismod, velit arcu facilisis sapien, non mollis sem sapien vitae purus. Integer mollis, nisi at lacinia elementum, arcu arcu eleifend libero, eget sollicitudin dui eros at mi. 

Početna i završna konferencija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor ex, sagittis elementum tellus eu, sollicitudin volutpat tortor. Duis vestibulum, ligula eu scelerisque euismod, velit arcu facilisis sapien, non mollis sem sapien vitae purus. Integer mollis, nisi at lacinia elementum, arcu arcu eleifend libero, eget sollicitudin dui eros at mi. 

Prijenos znanja i iskustva na temu NEET populacije za partnerske organizacija i ključne lokalne dionike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor ex, sagittis elementum tellus eu, sollicitudin volutpat tortor. Duis vestibulum, ligula eu scelerisque euismod, velit arcu facilisis sapien, non mollis sem sapien vitae purus. Integer mollis, nisi at lacinia elementum, arcu arcu eleifend libero, eget sollicitudin dui eros at mi. 

Razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor ex, sagittis elementum tellus eu, sollicitudin volutpat tortor. Duis vestibulum, ligula eu scelerisque euismod, velit arcu facilisis sapien, non mollis sem sapien vitae purus. Integer mollis, nisi at lacinia elementum, arcu arcu eleifend libero, eget sollicitudin dui eros at mi. 

Rad terenskih radnika na privlačenju osoba u aktivnosti – identifikacija mladih u NEET statusu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor ex, sagittis elementum tellus eu, sollicitudin volutpat tortor. Duis vestibulum, ligula eu scelerisque euismod, velit arcu facilisis sapien, non mollis sem sapien vitae purus. Integer mollis, nisi at lacinia elementum, arcu arcu eleifend libero, eget sollicitudin dui eros at mi.