Sastanci projektnog tima

Izrada i tisak promotivnih matreijala

Početna i završna konferencija

Prijenos znanja i iskustva na temu NEET populacije za partnerske organizacija i ključne lokalne dionike

Razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina

Rad terenskih radnika na privlačenju osoba u aktivnosti – identifikacija mladih u NEET statusu

Privlačenje neaktivnih NEET osoba u aktivnosti traženja posla putem sportskih i kulturnih sadržaja

Izrada individualnih planova aktivnosti za mlade u NEET statusu

Provedba ENTRE – YOU programa za mlade u NEET statusu

Pružanje usluga mentorstva i savjetovanja neaktivnim mladim NEET osobama u statusu beskućnika

Informiranje o kretanjima na tržištu rada, alatima za traženje posla, pisanju životopisa

Gostovanja na televiziji i radio emisijama