eu-logo
logo-mobile
esf-logo-za-vijesti-veći-270x300-removebg-preview (1)

A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu

Facebook

NOSITELJ:  CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija, UP.01.2.0.04. „A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu“

PARTNERI:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
  • Hrvatska mreža za beskućnike
  • Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula

KRATKI OPIS PROJEKTA: Prema posljednjim podacima EUROSTAT-a, Hrvatska se nalazi na vrhu ljestvice po broju mladih u NEET statusu. Takozvane meke vještine, ova skupina mladih uglavnom ne stječu od roditelja ni u školi, dok je njihov značaj za uključivanje u društvo, posebice u okolnostima današnje ekonomije, velik. Stručnjaci vide da mladi nisu adekvatno informirani, ni o svojim pravima kao ni o mogućnostima na tržištu rada. Također ukazuju na potrebu za specifičnijim edukacijama u kojima bi mladi jasno prepoznali doprinos vlastitom zapošljavanju, bilo da se tiču vještina ili su usmjerene prema zanimanjima koja su tražena na tržištu rada. Upravo na tragu detektiranih potreba definiran je cilj projekta kao i projektne aktivnosti koje će doprinijeti njegovom ostvarenju. Cilj projekta je omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama s područja Grada Zagreba i Istarske županije.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI: Projektom će neaktivnim mladima u NEET statusu biti osnažene meke te transverzalne vještine kao važan zalog za pokretanje procesa reaktivacije i reintegracije korisničke skupine. Također, osigurat će se informiranost korisničke skupine o tržištu rada te će se neaktivne mlade u NEET statusu uključiti u verificirane programe obrazovanja odraslih sukladno njihovim interesima, kompetencijama te dosadašnjem obrazovanju. Upravo ćemo ovim projektom odgovoriti na detektirane potrebe ove ranjive skupine mladih kroz razvoj i uključivanje 20 neaktivnih mladih u NEET statusu u ciljane programe za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina, uključivanje u verificirane programe te sustavnu podršku u vidu pružanja usluge savjetovanja i mentorstva.

FINANCIRANJE:  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (91,89%) te iz sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.161.275,97 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 06. srpnja 2021. – 06. srpnja 2023.

POVEZNICE:  Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/

                        Europski socijalni fond: https://www.esf.hr/